L’Àrea de Cultura de la Diputació de Valencia, encapçalada per Xavier Rius, tracta de potenciar els aspectes formatius dels seus serveis amb una nova convocatòria de beques millor dotades que en les edicions anteriors. Les beques de Cultura, a més d’augmentar de nombre, passen de tenir una remuneració de 700 a 1.000 euros.

A més, podran ser prorrogades fins a dos anys de formació remunerada. Com ha resumit el diputat de l’Àrea, Xavier Rius, “les noves beques són ara més transparents, més justes i están millor dotades”.

Així, Cultura ha publicat la convocatòria d’un total de 21 beques de pràctiques d’investigació als seus serveis culturals: SARC, MuVIM, Museu d’Etnologia, Museu de Prehistòria i dues beques més per a la Institució Alfons el Magnànim.

Les beques inclouen disciplines molt castigades per l’atur i van adreçades a joves llicenciats en Periodisme, Comunicació Audiovisual, Publicitat i Relacions Públiques, Humanitats, Filosofia, Antropologia Social i Cultural, Història o Historia de l’Art, tècncis d’Animació Sociocultural, documentalistes, biblioteconomistes, Llicenciats en Dret, Econòmiques, Administració i Direcció d’Empreses i Magisteri.

Les beques s’han publicat en una única convocatòria pública que integra tota l’àrea. D’aquesta manera s’estalvia temps de tramitació i es millora l’eficàcia del procediment intern administratiu.

Per primera vegada, els criteris de valoració que emprarà el Tribunal s’han fet públics a les mateixes bases. Aquest exercici de transparència garanteix que totes les persones aspirants coneixeran a priori els aspectes objectivables de cada currículum, el que permetrà que tothom tinga les mateixes oportunitats d’accedir a la beca.

Les bases publicades garanteixen que la tria de candidats es farà responent a criteris objectius, on es valorarà únicament els cursos, treballs i mèrits que estiguen directament relacionats amb el contingut de la beca.

Les bases d’aquesta convocatoria s’han publicat al Butlletí Oficial de la Província de València de 9 de maig de 2016.