El President de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacat la necessitat de diàleg per posar a punt l’Estat autonòmic i superar la crisi territorial. Així s’ha expressat en el col·loqui ‘Barcelona Tribuna’, on ha presentat una proposta per al futur de l’Estat de les autonomies basada en cinc pilars fonamentals, en els quals ha estructurat el seu discurs: lleialtat institucional, nou model de finançament, repartiment racional i equitatiu de les inversions, descentralització de l’Administració de l’Estat i reforma del Senat.

El cap del Consell ha reivindicat que ara els valencians “no volem seguir sentint-nos una perifèria invisible” i que, per tant, “estem disposats a què se’ns veja com som, estar presents en tots els debats i en la presa de decisions”. “Volem compartir l’Espanya possible i real, la de la sensibilitat mediterrània; és en aquesta nova Espanya on a la Comunitat Valenciana li agradaria trobar-se amb Catalunya”, ha assegurat Puig.

Quant al primer pilar fonamental de la proposta, el President ha destacat l’absència de lleialtat institucional del Govern central. “Ho veiem en la distribució del dèficit, amb el Govern exercint de jutge i part, i quan el Govern aprova lleis que suposen obligacions afegides per a les comunitats autònomes, sense introduir-hi les compensacions econòmiques necessàries”, ha declarat Puig.

Per aquest motiu, ha reclamat la necessitat de “noves regles de joc perquè existisca autèntica cooperació” entre les comunitats autònomes, ja que “la lleialtat passa pel respecte a les competències, a la diversitat d’identitats i a la gestió de les diferències”.

El segon pilar per a la posada a punt de l’Estat autonòmic, segons Puig, és un model de finançament “equitatiu, transparent i suficient, gestionat al marge de criteris partidistes”, que ha posat a disposició de totes les comunitats: “Una proposta que no és per a la Comunitat Valenciana, és una proposta des de la Comunitat Valenciana”.

La proposta s’estructura al voltant de tres trams de recursos: un tram de garantia del nivell mínim dels serveis públics fonamentals, un tram de suficiència competencial i un tram d’autonomia. En aquest sentit, proposa la creació d’un fons de garantia de l’Estat de Benestar “similar a l’actual fons de pensions, perquè en moments àlgids del cicle econòmic s’estalvie”, i la participació de les comunitats autònomes en l’Agència Tributària i en les decisions que suposen canvis de la distribució dels recursos públics.

Tot açò, amb l’objectiu d’introduir “un instrument de reequilibri financer que permeta, a les comunitats que han acumulat deutes per l’infrafinançament, acordar amb l’Estat el seu reconeixement”, ha explicat Puig.

Repartiment de les inversions

A més d’assolir aquest nou sistema de finançament, Puig també ha destacat la necessitat d’establir mecanismes per tal que el repartiment de les inversions de l’Estat siga “racional i equitatiu”, i ha posat l’exemple del Corredor Mediterrani, una infraestructura que la Comunitat Valenciana porta quasi 100 anys reclamant.

“Les quatre comunitats autònomes del Corredor Mediterrani -Catalunya, Andalusia, Múrcia, i la Comunitat Valenciana- aportem gairebé el 50% de la població espanyola, el 45% del PIB, el 47% del teixit productiu, el 46% de l’ocupació, el 51% de les exportacions de béns i el 63% del tràfic total de mercaderies portuàries”, ha explicat el President, qui ha defensat que es tracta d’una infraestructura que “no pot dependre de criteris partidistes del govern de torn”, ha asseverat.

Descentralització de l’Estat i reestructuració del Senat

En paral·lel a aquestes propostes, Puig ha reivindicat la necessitat d’una “presència territorial equilibrada de les institucions de l’Estat “a través d’un model més federal, ja que “és una forma de contribuir al desenvolupament dels llocs on se situen espais administratius, culturals o econòmics de l’Estat”.

L’últim eix presentat pel President es refereix a l’estructura del Senat. “La distribució ara existent ha de bascular cap a una presència major de les comunitats autònomes. El Senat no pot mimetitzar el Congrés”, ha assegurat.