La secretària autonòmica de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, Zulima Pérez, ha assenyalat que la Generalitat “està introduint en la seva gestió diària els valors del bon govern, principis recollits en el Codi que afavoreixen una administració pública íntegra i transparent”.

La secretària autonòmica de Transparència, Zulima Pérez, acompanyada per la directora general de Transparència i Participació, Aitana Mas, ha presentat a Castelló el Codi de Bon Govern de la Generalitat.

Durant la seva intervenció, la secretària autonòmica de Transparència ha explicat les característiques tècniques i els principis que estableix el Codi de Bon Govern de la Generalitat “amb l’objectiu de promoure unes institucions públiques transparents, íntegres i eficients”.

Zulima Pérez ha assenyalat que es tracta de “buscar la millora de la qualitat democràtica i recuperar la confiança perduda en les institucions mitjançant l’exemplaritat, la integritat, la transparència en les actuacions de la Generalitat, reforçant el respecte a altres normes com són la Constitució espanyola i l’Estatut d’Autonomia “.

El Codi, aprovat recentment pel ple del Consell, inclou normes de conducta d’obligat compliment per als membres del Govern valencià, així com per als alts càrrecs i el sector públic de l’Administració de la Generalitat. Per Zulima Pérez “no estem imposant valors però els ciutadans tenen dret que els polítics desenvolupin la seva acció sota la premissa de l’ètica pública”.

La secretària autonòmica de Transparència ha posat èmfasi que aquesta norma suposa “un compromís moral individual”. En aquest sentit, cada un dels membres del Consell “han subscrit ja el compromís d’adhesió al Codi de Bon Govern de la Generalitat i en aquests moments ens trobem en la fase en què tots els alts càrrecs de les conselleries estan signant”, ha indicat Zulima Pérez.

“La norma -ha continuat explicant la secretària autonòmica- es troba a disposició de tots els poders públics valencians, com són ajuntaments, diputacions, institucions estatutàries, a més de les universitats públiques per a la seva possible adhesió, el que en definitiva incideix en la recuperació de la confiança per part dels ciutadans “.

El compliment del Codi és exigible als membres del Consell, així com als alts càrrecs de l’Administració de la Generalitat i del sector públic instrumental, que hauran de presentar un formulari d’adhesió individualitzat.

Per la seva banda, la directora general de Transparència i Participació, Aitana Mas, ha posat èmfasi en el valor d’aquest Codi que “contribueix a generar un clima diferent al que els ciutadans percebien en anys anteriors en l’actuació política”.

Per a la directora general “la transparència i les actuacions responsables han d’estar presents en les institucions públiques i el Codi tracta identificar els valors que, en la política, es dedueixen de la Constitució i aquells que creiem que estan presents en la nostra societat, com el rebuig de la violència, la defensa de la igualtat entre homes i dones, l’acceptació de la diversitat o la informació com a valor positiu que cal preservar; tots ells, admesos amb normalitat i flexibilitat per elevar-los a aquesta norma jurídica “.